Vandkraft i danmark

Vandkraft i danmark

I Danmark kommer af elforbruget fra danske vandkraftværker, men vi importer meget strøm fra Norge og Sverige, som anvender vandkraft i stor stil, næsten 1 af Norges elektricitet kommer fra vandkraft. I verden som helhed er det ca. Vi har ingen floder, men vi har tre vandkraftværker ved åerne.

Andelen af vandkraft i energimixet er høj i lande som Sverige, Frankrig og Østrig, hvor der er store højdeforskelle og velegnede vandløb. Vandkraft bidrager kun med en .

Forholdene i lande som Danmark , Tyskland og Polen . Vattenfalls rødder i vandkraft går 1år tilbage og indtager fortsat førerstillingen inden for udvikling af vandkraft i Sverige. Selvom vandkraft ikke udgør nogen stor del af Danmarks samlede energiproduktion, er det den vedvarende energikilde, der udnyttes i størst grad globalt set. I en ny rapport peger Skatteministeriet på, at vi allerede har det allerbedste samspil til vores vindmøllestrøm – det opdæmmede søer ved Norges vandkraftværker.

Såvel Sverige som Norge har vandkraftpotentiale til væsentlig større produktion, men miljø- og andre hensyn begrænser udbygningsmulighederne, så begge lande stort set må anses for fuldt udbygget med vandkraft. På verdensplan i dag stammer omkring pct. Store vandkraftværker er blandt de billigste energiproducenter.

I Danmark har vi tre vandkraftværker, hvoraf det største ligger ved Gudenåen. Det er dog et meget begrænset bidrag . Disse kraftværker findes i mange størrelser, og de største af dem har en produktionskapacitet på mere end GW. Som du nok allerede ve er mere end to tredjedele af Jordens overflade dækket med vand.

Det vil altså sige, at der er et kæmpe potentiale for at udnytte dette vand med henblik på at skabe energi og varme. Der findes en masse stærk energi i de forskellige hav og ferskvande rundt omkring i Danmark. Til gengæld skaber vandkraft andre problemer. Det kongelige danske Geografiske Selskab.

Moderne teknologi (det vil sige fra det 20. århundrede) har bevirket, at vandkraft nu anvendes i . Der er adskillige større projekter i gang. Men er det natur eller kultur, vi taler om og ønsker at bevare? Den store naturkamp er i gang.

Og er vandkraft så ren en energiform, som mange tror? De fleste danskere er idag enige om, at naturen er noget, der skal bevares for eftertiden – noget, vi har fået overladt af vore forældre, og som vi skal aflevere til vore børn i . Du kan se museets udstilling om vandkraft , og du kan gå tur på den 8meter lange dæmning, der spærer for Gudenåens vand og danner Tange Sø , der er den .

Tangeværket er Danmarks fineste og bedst bevarede industrianlæg. På samme måde som bevægende luft kan anvendes til at udføre et arbejde, kan også bevægende vand anvendes. Bevægende vand har også kinetisk energi, og kan altså anvendes til at fremstille elektricitet.

Denne type vandkraftværker er billige og kræver ikke omfattende dæmningskonstruktioner med alle de problemer, det medfører. Disse vandkraftværker til lokal energiforsyning er i stigende grad blevet populære, specielt i Kina, men også lande som Australien, Canada, Nepal og New Zealand.