Vandkraft forsøg

Vandkraft forsøg

Denne video er et forsøg om vandkraft – Vandturbine. Selvom vandkraft ikke udgør nogen stor del af Danmarks samlede energiproduktion, er det den vedvarende energikilde, der udnyttes i størst grad globalt set. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTMLvideo. An error occurred while retrieving sharing information.

Store mængder vand i bevægelse kan have rigtig mange kræfter. Det ses tydeligt , når en tsunami rammer land. På vandkraftværker udnytter man den enorme kraft fra fx vandfald eller floder til at lave elektricitet. På samme måde som bevægende luft kan anvendes til at udføre et arbejde, kan også bevægende vand anvendes.

Bevægende vand har også kinetisk energi, og kan altså anvendes til at fremstille elektricitet. Forsøg med hjemmelavet vandmølle haveslanger og en spand vand. Nyttevirkningen bestemmes.

Videre arbejde med resultater fra vandmølleforsøget. Feltarbejde Kornerup Å: Måling af strømhastighedsprofil og fald.

Flere energikilder er ikke baseret på fossile brændsler eller kernekraft, blandt andet vandkraft , vindkraft og solenergi. Her kan du lave forsøg med solens kraftfulde energi. Fordele: Fordele og ulemper. Norsk vandkraft : Potentiel og kinetisk energi.

Næsten 1 af Norges energiforbrug produceres af vandkraft. Vandet giver energi til 28. Canada er det land som producer mest vandenergi.

Lav forsøg med vandkraft , byg en vandmølle og lær om vandets fysiske egenskaber. Gode og lærerige forsøg for børn. Produktion af energi på et traditionelt kraftværk vil alti uanset brændselstypen, give udslip af stoffer, som forurener naturen. Det drejer sig især om udslip af.

Den tyske bølgeenergiudvikler NEMOS tester pt. Efter tre års fortløbende forsøg under naturlige havforhold er designet færdigudviklet og nu klar til at blive bygget i fuld skala. Storskala prototypen er under forberedelse og vil blive taget i brug ud for Hanstholm i . Teknologien bag vandkraft er relativt enkel, men det kan være en større udfordring at tæmme vandets kræfter.

Alle, der på et eller andet tidspunkt har set et stort vandfal kan forstå den enorme mængde af energi, der ligger i van der skyller af sted. Klima og Drivhuseffekten. Vedvarende energi: vandkraft.

Vandkraftværker er dyre at bygge, men billige at drive. I denne serie af små artikler vil jeg prøve at komme med forholdsvis overskuelige svar til spørgsmålene om klima og klimaforandringer. Der er en indholdsfortegnelse over alle spørgsmålene her: .