Groenestroomcertificaten zonnepanelen doorgeven

Groenestroomcertificaten zonnepanelen doorgeven

Webportaal voor groenemeterstanden zonnepanelen. Ben je eigenaar van zonnepanelen en wil je de meterstanden van je groenestroommeter ingeven, groenestroomcertificaten aanvragen of je gegevens raadplegen? Dan kun je hier terecht op ons webportaal.

Persoonlijke informatie is uiteraard volledig beveiligd en . Voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit die je zonnepanelen produceren, krijg je een groenestroomcertificaat. Eigenaars van zonnepanelen met een vermogen dat kleiner is dan 10kVA moeten zelf hun meterstand doorgeven.

Voor grotere installaties worden de meterstanden door Infrax automatisch uitgelezen. Op juni werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Wanneer uw zonnepanelen voldoende elektriciteit hebben geproduceer komt uw installatie in aanmerking voor een groenestroomcertificaat. Installaties ≤ kW De beginmeterstand is de stand die op de AREI-keuring is genoteerd.

De productiemeting moet gebeuren door middel van een aparte meter productiemeter of . Zij staan vandaag al in voor de opname van de meterstanden van uw elektriciteitsverbruik en voor de uitbetaling van uw groenestroomcertificaten. Wat verandert er voor de uitbetaling van mijn groenestroomcertificaten ? Ik heb geen recht op groenestroomcertificaten en geen productiemeter.

Wat betekent de verandering voor mij? Hebt u zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen ≤ kW en hebt u intussen opnieuw recht op een groenestroomcertificaat ? Waar moeten nieuwe installaties van zonnepanelen aangemeld . U kan best zo kort mogelijk voor de deadline van oktober een laatste keer uw meterstand doorgeven via het webportaal van VREG. Eind september hebben alle eigenaars van zonnepanelen een bericht gekregen dat ze voor het doorgeven van hun meterstanden in de toekomst bij hun . In het verleden kon dit via de VREG, vandaag moet je echter overstappen naar het webportaal van je netbeheerder. Heb jij recht op premies of subsidies voor de plaatsing van zonnepanelen ? Dan kan je eenvoudigweg je meterstand doorgeven via het webportaal van je netbeheerder (Eandis of Infrax). Deze netbeheerders zijn vanaf.

De overdracht naar Eandis . Vijf jaar geleden heb ik zonnepanelen op ons dak laten plaatsen. Als we ons huis verkopen, kan ik de rechten op de groenestroomcertificaten dan behouden. Dat betekent dat je meterstanden moet doorgeven. En hoe moet je dat doen als je geen toegang meer hebt tot je eigen installatie?

Op basis van deze meterstand worden door de VREG groenestroomcertificaten aangemaakt. De VREG valideert elke doorgegeven meterstand alvorens deze . Vul de technische gegevens van de. U moet dan zelf uw gegevens en uw rekeningnummer doorgeven aan de distributienetbeheerder.

Voor vragen in verband met de validatie van uw verkooptransacties door Brugel of over het doorgeven van uw meterstan adviseren wij u om rechtstreeks contact op te nemen met Brugel. Groenestroomcertificaten zullen worden geregistreerd op een open rekening op naam van de nieuwe eigenaar. Tot slot: hou er rekening mee dat, in het geval .