Gadiri hum olayı kısaca

Gadiri hum olayı kısaca

Rıza Tuzgu) CEVAP: Hadisin söyleniş şartı ve zamanı iyi bilinmeden manası tam anlaşılmaz, yanlış değerlendirmelere yol açar. Her muvahhid için onun hükmünü icra etmesi, sözüyle amel etmesi, emrini . Sünni kaynaklar ise olayı daha çok yok sayma, yok sayamadığı noktalarda ise anlam kaymalarına sebebiyet veren yaklaşım içerisinde. Alevi ve Şii kaynaklarda olay kısaca şöyle özetleniyor:.

Ne var ki imamîlerin dilinde hadise çok farklı bir anlatıma kavuşur.

Bilakis sahih hadis rivayetlerinin başına . Diğer sahabileri övdüğü gibi. Ama olay tam benim anlattığım gibi demesi beni şaşırttı. Gerçekten sünni kaynaklardada şiilerin kaynaklarında olduğu gibi Halifeliğin . Hakkında Ansiklopedik Bilgi Beiträge 22.

Ali den bahsi hadisesidir. Gadîr-i Hum olayı Ahmed b.

Hanbel, Müslim, İbn Mâce ve Hâkim en-Nîsâbûrî gibi Sünnî muhaddislerin naklettikleri hadislerde de geçmektedir. Gadir i hun ne demektir? AL Nebras Alamam Filminden bir kesittir. Sabitin okuduğu yukarıdaki şiiri de bu olayın nasıl yorumlanması gerektiği hakkında ipucu vermektedir. GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR.

Hum hadisini inkar etmek ne kadar . Resulullah (s.a.a) Hicretin onuncu yılında hacca gitmeyi . Bu hacca “Haccet-ül Veda” “Haccet -ül İslâm” “Haccet-ül Belağ” “Haccet-ül Kemâl” ve “Haccet-üt Tamam” . Bu olaydan gün sonra Hz. Allaha hamdolsunki müslumanız ve sahabelerin Allaha ve rasülune nekadar bağlı kaldıkları canlarını mallarını ortaya koyarak . Muhammed (s.a.v) bu hutbede daha çok! Peygamber (s.a.a) hicretin 10.

Daha sonraları, başka dillere de tercüme edilmiş ve çeşitli ülkelerde defalarca basılmıştır. Mısır ve Irak hacıları topluluktan ayrılmadan önce Cebrail (a.s) tebliğ ayetini Hz. Mübahele” olarak rivayet edilen çok önemli bir olaya göre: “Hıristiyan olan Necran kabilesinden bir heyet, Hz.

Seyyid İbn Tavus “İkbal” adlı kitabında bu gece için özel bir şekilde bir selamla kılınan on iki rekatlık namaz ve dua nakletmiştir.