Efficiëntie en effectiviteit

Efficiëntie en effectiviteit

Ze worden regelmatig per abuis door elkaar gebruikt. Metafoor: de korte route naar het doel. De term effectiviteit is het uitvoeren van een taak die jou dichter bij je doel brengt. Je bent dus heel gericht en specifiek bezig met een taak die voor jou een duidelijke uitkomst heeft, bijvoorbeeld het snellezen van een boek.

Efficiency wordt in onze maatschappij heel belangrijk gevonden, maar moeten we efficiency wel zo belangrijk vinden? Misschien bestaan er andere, vergelijkbare maatstaven die het eindresultaat echt beter maken!

Efficiëntie daarentegen is het uitvoeren van een bepaalde taak op de meest . De begrippen effectiviteit en efficiency hebben veel met elkaar te maken. Werk je zo handig en snel mogelijk om alles wat je op pad komt weg te werken? Of kies je bewust waar je aan werkt, om zodoende naar een doel toe te werken?

Je begrijpt natuurlijk dat effectief werken uiteindelijk een beter resultaat op zal leveren, hoewel het soms moeilijk kan . Vertalingen in context van efficiëntie en effectiviteit in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het staat buiten kijf dat efficiëntie en effectiviteit de belangrijkste beoordelingscriteria moeten zijn. Als ik praat over kwaliteit dan benoem ik vaak twee aspecten: effectiviteit en efficiëntie , ofwel doelmatigheid en doeltreffendheid. Doelmatigheid en doeltreffendheid kan daarbij zowel betrekking hebben op individuele methoden of maatregelen (microniveau) als op de gehele organisatie en haar beleid in .

Het operationeel of beleidsplan beschrijft de verbeteringen voor uw organisatie. Bekijk hoe u dit plan in de praktijk brengt en de efficiëntie verbetert! In mijn dagelijkse praktijk als consultant en docent ervaar ik dat de begrippen efficiëntie , effectiviteit en productiviteit nogal eens stof tot discussie oplevert. Niet alleen over de betekenis van de begrippen zelf, maar ook over de manier waarop ze elkaar beïnvloeden.

Als de begrippen dezelfde zijn maar de definities. Kennisclip voor Organisatiekunde van de opleiding communicatiemanagement aan de HU. Zeker in moeilijke tijden wordt het vermogen om te winnen, bepaald door de effectiviteit van een organisatie. De facilitaire organisatie moet strak georganiseerd zijn voor maximale effectiviteit. In de winnende formule staat effectiviteit (de leider) voor de komma, efficiëntie (de boekhouder) erachter.

Waarom is het zo moeilijk . Veel organisaties worstelen op dit moment met de efficiëntie en effectiviteit van hun organisatie. De noodzaak om beter samen te werken binnen elke. De maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen zijn heel effectief en hebben het aantal ongevallen drastisch doen dalen.

De grote investeringen van dat bedrijf zijn effectief maar niet efficiënt. Het Amerikaanse leger opereerde effectief, maar het was verre van efficiënt. Effectief werken en geld verdienen.

Dit moét je weten over je meest waardevolle bezit! Je meest waardevolle bezit is tijd.

KPW architecten streeft zowel naar duurzaamheids- efficiëntie (doelmatigheid) als naar duurzaamheids- effectiviteit (doeltreffendheid) waarbij de selectie van de objectieven en het realiseren van de geselecteerde objectieven even belangrijk is als de kwaliteit van het proces. Het doel is het genereren van oplossingen op . Faculteit der Managementwetenschappen. Een onderzoek gebaseerd op ervaringen in de provincie Gelderland. Bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en . Met als belangrijke drivers hierbij of je gelijkblijvende of zelfs betere kwaliteit . Actuele need-to-know onderwerpen Dit praktijkhandboek oog op een hoge gebruikswaarde en een duidelijke transparantie in de structuur. Operationele effectiviteit en efficiëntie – Services moeten nuttig zijn voor zowel klant als serviceprovider.

Dit gezamenlijk belang is belangrijk voor de economische uitvoerbaarheid van de services. Zowel de provider als de klant moet dus een economische waarde uit de service halen. Waarde is niet tastbaar en dus moeilijk .