Definitie effectiviteit

Definitie effectiviteit

Efficiëntie en effectiviteit zijn twee gerelateerde begrippen met een delicaat maar niettemin belangrijk verschil in de betekenis. Europees recht: beginsel dat nationale procedurevoorschriften het niet onmogelijk mogen maken dat de verzoekende partij. Ze worden regelmatig per abuis door elkaar gebruikt. Efficiëntie of doelmatigheid is de mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken. Metafoor: de korte route naar het doel.

Doelgerichtheid Een grote winkel heeft een jaarlijkse verliespost van 100.

Er wordt besloten een bewakingsbedrijf in te schakelen om dit verlies terug te dringen. Na een jaar blijkt het omzetverlies door diefstal teruggelopen te zijn tot 25. De maatregel is dus effectief.

Je kunt niet zeggen dat specifiek gedrag wel of niet effectief is. Je kunt wel zeggen dat jouw gedrag in jouw functie wel of niet effectief is. Het gaat om gedrag in relatie met de doelstellingen die er gesteld zijn, de resultaten die jij moet halen.

Grondslagen van de Marketing. Het (De) hedging instrument(en) kan (kunnen) worden aangehouden door om het even welke entiteit of entiteiten binnen de groep, mits voldaan is aan de in alinea van IAS beschreven vereisten inzake aanmerking, documentatie en effectiviteit die betrekking hebben op de afdekking van een netto-investering.

De eindmeting werd gedaan direct na de laatste ECT behandeling. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden in effectiviteit van ECT tussen patiënten die een adequate en patiënten die . Dat is een nadeel van deze tweede weg. Ze stellen immers iets voor dat je niet kunt zien. Na het verhelderen van het concept specificeert de onderzoeker concreet welke verschijnselen opgevat zullen worden als een indicatie voor effectiviteit en kiest hij maatstaven passend bij deze operationele definitie. Pijneducatie heeft als doel de kennis van patiënten van neurofysiologische mechanismen van pijn te vergroten en deze te integreren in een breder.

Verschillende methodes . Nieuw verschenen: Lingua van Gaston Dorren! Kans maken op een exemplaar? Veranderen, met name vernieuwen, is vaak lastig, maar kan ook meevallen. Soms is het een kwestie van op een andere manier ergens naar kijken.

Efficiency wordt in onze maatschappij heel belangrijk gevonden, maar moeten we efficiency wel zo belangrijk vinden? Misschien bestaan er andere, . In een intakegesprek worden deze criteria met u . Deze definitie krijgt handen en voeten in een effectiviteitmodel waarmee het verwachte resultaat (op strategisch planningsniveau) bedrijfsintern en -extern wordt gekwantificeerd. Bedrijfsexterne effectiviteit kent twee kanten:.

Effectiviteit is de mate waarin het verwachte resultaat wordt gerealiseerd.